Zaznacz stronę

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Walne  Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie (WZ) jest najwyższym organem Spółdzielni.  Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500. Z każdego osiedla o którym mowa w & 2 ust. 3 statutu, tworzy się odrębną część Walnego Zgromadzenia.

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

pobierz

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej SSM z Osiedla "Klonowica"

pobierz

TEL. + 48 91 886 59 11

numer telefonu Pogotowia Lokatorskiego

Kontakt

ul. Jodłowa 7 a,
71-114 Szczecin
kancelaria@ssm-szczecin.pl

Kancelaria
+ 48 91 432 25 22

N

Sprawdż bieżące saldo

N

Zobacz historię wpłat

N

Sprawdż wysokość bieżących opłat