Zaznacz stronę

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Skład Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą w drodze konkursu.

Prezes Zarządu

Tomasz Wieczorek*

Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji

Paweł Sawiński

Z-ca Prezesa ds. Nieruchomości i Przekształceń Własnościowych

Władysław Gadomski

* z dniem 01.02.2023 Przewodniczący RN SSM Tomasz Wieczorek oddelegowany został do pełnienia funkcji członka Zarządu – Prezesa Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do czasu wyboru nowego członka Zarządu – Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Podstawa prawna: Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/01/2023 z dnia 30.01.2023).

Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują interesantów

każdy poniedziałek

15:00 – 17:00

Ze względów organizacyjnych, należy wcześniej zapisać się

Kancelaria

91 432 25 22

W sprawach pilnych Członkowie Zarządu przyjmują po telefonicznym uzgodnieniu

Sekretariat

91 432 25 21

TEL. + 48 91 886 59 11

numer telefonu Pogotowia Lokatorskiego

Kontakt

ul. Jodłowa 7 a,
71-114 Szczecin
kancelaria@ssm-szczecin.pl

Kancelaria
+ 48 91 432 25 22

N

Sprawdż bieżące saldo

N

Zobacz historię wpłat

N

Sprawdż wysokość bieżących opłat