Zaznacz stronę

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Regulaminy

Wykaz obowiązujących regulaminów

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

pobierz

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG

pobierz

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEJ RADY OSIEDLA

pobierz

REGULAMIN STAŁYCH I CZASOWYCH KOMISJI RADY NADZORCZEJ

pobierz

REGULAMIN FINANSOWANIA BUDOWY, ROZLICZEŃ, ZAWIERANIA UMÓW I UŻYTKOWANIA GARAŻY

pobierz

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY, USŁUGI I DOSTAWY

pobierz

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

pobierz

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

pobierz

REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA USŁUGI INFORMACYJNEJ "E-CZYNSZE"

pobierz

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W ZASOBACH SZCZECIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

pobierz

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

pobierz

REGULAMIN ZARZĄDU

pobierz

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

pobierz

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

pobierz

REGULAMIN W SPRAWIE NAJMU CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA OGRÓDKI PRZYDOMOWE

pobierz

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU Z ODZYSKU

pobierz

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

pobierz

REGULAMIN FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NABYTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ NA WŁASNOŚĆ ORAZ PLANOWANYCH DO NABYCIA, BĘDĄCYCH DOTYCHCZAS W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SSM

pobierz

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POKRYWANIEM KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIEM LOKALI

pobierz

REGULAMIN DOSTARCZANIA KORESPONDENCJI

pobierz

REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW NABYCIA NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI GARAŻOWYMI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SSM I OSÓB POSIADAJĄCYCH ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALI

pobierz

TEL. + 48 91 886 59 11

numer telefonu Pogotowia Lokatorskiego

Kontakt

ul. Jodłowa 7 a,
71-114 Szczecin
kancelaria@ssm-szczecin.pl

Kancelaria
+ 48 91 432 25 22

N

Sprawdż bieżące saldo

N

Zobacz historię wpłat

N

Sprawdż wysokość bieżących opłat