Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Regulaminy

Wykaz regulaminów obowiązujących w SSM

Regulamin Organizacyjny SSM

REGUL_ORG

Regulamin Organizacyjny SSM

ZMIANA

Regulamin przyjmowanie, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg

regul_skarg

Regulamin Spółdzielczej Rady Osiedla

regul_SRO

Regulamin stałych i czasowych Komisji Rady Nadzorczej

regul_Komisji_RN

Regulamin finansowania budowy, rozliczeń i użytkowania garaży w SSM

regul_fin_bud

Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz SSM

regul_prem_zarz

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów docieplenia budynków w SSM

regul_rozl_dociep

Regulamin Walnego Zgromadzenia

regul_wz

Regulamin usługi informacyjnej E_CZYNSZE

reg_eczynsze

Regulamin gospodarki finansowej SSM

regul_gosp_fin

Regulamin Zarządu

regul_zarządu

Regulamin wynagradzania i premiowania Zarządu

regul_prem_zarz

Regulamin Rady Nadzorczej

regul_Rady_Nadz

Regulamin w sprawie najmu części wspólnych nieruchomości przeznaczonych na ogródki przydomowe w SSM

regul_ogródków

Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu z odzysku

regul_przetargu

Regulamin porządku domowego SSM

regul_porządku

Regulamin finansowania nieruchomości gruntowych

regul_fin_nier

Regulamin zasad rozliczania kosztów nieruchomości oraz ustalania opłat związanych z pokrywaniem kosztów eksploatacji i utrzymania lokali w SSM

regul_rozl_nier uchomo

numer telefonu Pogotowia Lokatorskiego

TEL. + 48 91 886 59 11

Kontakt

ul. Jodłowa 7 a,
71-114 Szczecin
kancelaria@ssm-szczecin.pl

Kancelaria
+ 48 91 432 25 22

N

Sprawdż bieżące saldo

N

Zobacz historię wpłat

N

Sprawdż wysokość bieżących opłat